Assessment Centre

Assessment Centre – Menedżer pod lupą

Skuteczne zarządzanie jest wypadkową wielu czynników, przy czym najistotniejsze leżą w obrębie umiejętności i predyspozycji samego menedżera. Dlatego starając się o stanowisko leadera, bądź przygotowany na kompleksową weryfikację Twoich kompetencji podczas Assessment Centre.

Umiejętności interpersonalne

Jak pracodawca czyta informacje o umiejętnościach interpersonalnych

W dokumentach aplikacyjnych bardzo często obok posiadanych kompetencji i doświadczeń zawodowych umieszczamy także tzw. kompetencje miękkie. Są to cechy osobowości, które predysponują nas do wykonywania pewnego zawodu czy zajmowania danego stanowiska. Informacje te indywidualizują nadesłaną aplikację i pozwalają pracodawcy stworzyć sobie obraz nie tylko tego, jakie kompetencje dana osoba wniesie do firmy, ale także jakim będzie współpracownikiem i członkiem zespołu.

W obliczu zmiany zawodowej

W obliczu zmiany zawodowej

Jaki był mój największy sukces zawodowy? Dlaczego jestem w miejscu, w którym jestem i czy nadal chcę tu być? Brzmi znajomo? Koniec roku to czas, kiedy bardziej niż zwykle jesteśmy skłonni do podsumowań, także w obszarze zawodowym. To często również moment, w którym czujemy nieubłagane nadejście nowego i taki obieramy kierunek naszych działań. Jeśli myślisz o przebranżowieniu, weź pod uwagę, że taka zmiana nie zawsze i nie dla wszystkich oznacza to samo.