Audyt kariery

Zmotywuj się – zrób Audyt kariery!

Ile pracujących osób, tyle różnych historii i dróg zawodowych. Świetlane kariery i spektakularne upadki. Zrealizowane pasje i ciągłe poszukiwanie właściwej ścieżki. A jak opisałbyś swoją dotychczasową karierę? Czy Twoja praca daje Ci satysfakcję zawodową i finansową? Czy w pełni wykorzystujesz swój potencjał?

Znalezienie właściwych odpowiedzi bywa trudne, ale tylko w ten sposób jesteś w stanie przekonać się, czy podążasz właściwą drogą i jak możesz zaplanować swoją karierę. Dlatego kluczową kwestią jest uświadomienie sobie sytuacji na rynku pracy i swojej pozycji na nim, czyli dobre poznanie swoich mocnych i słabych stron, predyspozycji i celów.

O liczbach słów kilka

Niestety, praktyka pokazuje, że tylko 17% profesjonalistów aktywnie planuje swoją karierę zawodową. To niepokojący wynik, biorąc pod uwagę dynamikę rynku pracy, a co za tym idzie, potrzebę elastycznego podejścia i umiejętności selekcjonowania informacji tak z zakresu zmian i tendencji rynkowych, jak i własnego doświadczenia oraz kompetencji.

Wychodząc naprzeciw takiemu stanowi rzeczy, pomagamy naszym Klientom w opracowaniu profesjonalnego planu działania, podpartego gruntowną analizą ich potrzeb oraz możliwości.

Joanna Gdaniec

Dzięki Audytowi Kariery nasi klienci mają możliwość zrobienia swoistej „stop klatki” nie tylko w swojej karierze zawodowej, ale również na drodze swojego rozwoju osobistego. Chodzi tu bowiem o to, aby nie tylko mieć pomysł na realizację zawodowych aspiracji, ale również o to, aby nasze plany zawodowe były spójne z naszym celem życiowym. Trudno bowiem mówić o równowadze i osobistym spełnieniu, kiedy pniemy się po szczeblach kariery, a nasze życie osobiste, rodzina czy zdrowie pozostawione będą samym sobie. Na dłuższą metę stanowi to przyczynę wielu porażek, frustracji, co w konsekwencji prowadzi do wypalenia.
“Jeśli statek nie wie, do którego portu płynie – żadne wiatry nie będą mu sprzyjać w tej drodze”. Podobnie jest z nami. Jeśli nie zaplanujemy naszej kariery, jeśli nie będziemy wiedzieć, co ma się wydarzyć na drodze do naszego sukcesu, każde z naszych działań będzie przypadkowe, a nasz potencjał nigdy nie zostanie do końca wykorzystany. Kiedy wiesz DLACZEGO coś robisz – odpowiedź „JAK” będzie naturalną konsekwencją Twoich działań
– mówi Joanna Gdaniec, Key Account Manager w serwisie Architekci Kariery.

Tymczasem okazuje się, że potencjał będzie gdzie wykorzystać. Wyniki międzynarodowego badania „Global Snapshot”, przeprowadzonego przez firmę rekrutacyjną Antal International pokazują, że prawie połowa (47%) pracodawców w Polsce planuje zatrudnienie specjalistów i menedżerów w b.r. To wynik stabilizującej się sytuacji na światowym rynku pracy, także w Polsce. Największe zatrudnienie planowane jest w branży IT, telekomunikacji oraz bankowości.

Przyglądając się powyższym danym można wyciągnąć następujący wniosek: popularne stwierdzenie, „nie ma dla mnie pracy” nie zawsze wynika z rzeczywistego braku rekrutacji (40% rekrutacji w Polsce to rekrutacje ukryte), ale z niewłaściwego planowania i braku świadomości swoich kompetencji, zwłaszcza miękkich, a przede wszystkim braku motywacji do opracowania skutecznej strategii zmiany. Dlatego im wcześniej poznasz swoje możliwości i obszary, w których możesz się realizować, tym pewniej osiągniesz satysfakcję zawodową i finansową.

Wygrani i przegrani

Powróćmy na moment do pierwszego zdania tego artykułu: „Ile pracujących osób, tyle różnych historii i dróg zawodowych”. Warto zastanowić się nad tym stwierdzeniem i spróbować zrozumieć, dlaczego jedni osiągają lepsze niż inni wyniki w pracy, mając do dyspozycji podobne zasoby ludzkie, finansowe i funkcjonując w podobnym środowisku pracy.

Wydawałoby się, że podążając śladem osoby, która osiągnęła spektakularny sukces, zapewnimy sobie równie zawrotną karierę. Nic bardziej mylnego. W planowaniu kariery niezbędne jest indywidualne podejście zmiany strategii zatrudnienia. Indywidualne to znaczy takie, które uwzględni wszystkie zmienne: Twoją osobowość, słabe i mocne strony, wyznawane wartości, predyspozycje, pasje, wykształcenie i zdobyte doświadczenie, możliwości na obecnym rynku pracy oraz Twoją motywację do działania. W ten sposób podział na wygranych i przegranych pracowników zostaje zastąpiony podziałem na tych, którym udało się znaleźć właściwą drogę kariery i tych, którzy jeszcze potrzebują drogowskazu.

Audyt Kariery

Takim właśnie drogowskazem jest Audyt Kariery, usługa Architektów Kariery, która ma na celu nakreślenie możliwych scenariuszy rozwoju i pomoc w znalezieniu wymarzonej dla Ciebie pracy. Spotkanie z doradcą ds. kariery przeznaczone jest bowiem dla tych, którzy szukają pomysłu na siebie i mają motywację do zbudowania indywidualnego planu swojej kariery.

W wyznaczeniu właściwego kierunku zawodowego pomaga doświadczony Doradca, który towarzyszy wielu osobom w trakcie zmian zawodowych, zna oczekiwania pracodawców i wymagania na poszczególnych stanowiskach. Tym samym dokona on analizy Twojego dotychczasowego przebiegu kariery i doświadczeń, opracuje szczegółową mapę Twoich kompetencji i oszacuje szanse w każdym ze scenariuszy rozwoju, uwzględniających sytuację rynkową i Twoją osobistą. W konsekwencji wspólnie opracujecie efektywny plan działania, który pomoże Ci stworzyć atrakcyjną ofertę dla pracodawcy opartą na Twoich mocnych stronach i znaleźć wymarzoną pracę.

Doradca pomoże Ci również wydostać się poza ramy schematu zawodowego, w którym funkcjonowałeś dotychczas, podpowie jakich zmian dokonać, abyś mógł rozwijać się zawodowo. Być może zada parę niewygodnych pytań, które będą wymagały od Ciebie opuszczenia strefy komfortu, w której do tej pory funkcjonujesz. Wszystko po to, abyś mógł wykorzystać swój potencjał i abyś przygotował się do zmian, bo one stanowią jedyną trwałość w naszym życiu. Einstein kiedyś powiedział, że „robiąc ciągle to samo i spodziewać się innych rezultatów to szaleństwo!”

A jak jest u Ciebie? Może już najwyższy czas na zmiany ?!

Klaudyna Mortka
zespół ArchitekciKariery.pl

Tagi: ,