Agencje Doradztwa Personalnego

Agencje Doradztwa Personalnego

Obecnie rynek pracy oferuje wiele możliwości poszukiwania ofert pracy oraz promowania swojej osoby jako ciekawego kandydata na określone stanowisko. Najbardziej popularnym miejscem zamieszczania ofert pracy są portale internetowe, na których ogłoszeniodawcami są zarówno firmy, jak i Agencje Doradztwa Personalnego (ADP), będące pośrednikami pomiędzy daną firmą a kandydatem. Podczas kształtowania własnej ścieżki kariery i poszukiwania właściwego stanowiska pracy warto skorzystać właśnie z wsparcia tych drugich, bowiem mogą okazać się cennym źródłem kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

ADP, zwane też agencjami head hunter’skimi zajmują się wyszukiwaniem zgodnych z profilem klienta kandydatów na różnorodne stanowiska pracy. Celem ich funkcjonowania jest pomoc w kojarzeniu firm, oferujących wakat oraz osób poszukujących oferty pracy, w sposób gwarantujący jak największe dopasowanie obu stron.

ADP nawiązują współpracę z firmami poszukującymi kandydatów na wolne stanowiska, diagnozują potrzeby klienta, sporządzając profil idealnego kandydata i rozpoczynają proces rekrutacyjny. Stworzenie profilu kandydata pozwala na zebranie najistotniejszych informacji na temat celu istnienia stanowiska, poziomu odpowiedzialności, głównych zadań, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, a także cech osobowych i dodatkowych umiejętności bądź kwalifikacji, jakie powinien posiadać najbardziej odpowiedni kandydat. Na tej podstawie powstaje ogłoszenie z informacją o tym, kogo poszukuje klient ADP, a więc oferta pracy, uwzględniająca zakres obowiązków, wymagań wobec kandydata oraz oferowanych warunków pracy. Na tym etapie należy dokonać wyboru najskuteczniejszych sposobów rekrutacji, a więc dróg dotarcia do kandydatów o wyznaczonym profilu. Warto wiedzieć, że na ten wybór mają wpływ powody, dla których pracodawcy poszukują pracowników. Czasami jest to nowo tworzone stanowisko pracy, innym razem potrzeba zatrudnienia nowej osoby na miejsce kogoś, kto odchodzi z firmy (zarówno z własnego wyboru, jak i decyzją pracodawcy), jeszcze innym razem efekt wprowadzanych zmian organizacyjnych bądź nowej strategii działania. W zależności od przyczyn pracodawcy mogą np. zastrzegać sobie konieczność prowadzenia rekrutacji tylko poprzez tzw. poszukiwania bezpośrednie albo dopuścić rekrutację za pomocą ogłoszeń internetowych bądź innych mediów.

Po określeniu wymagań klienta head hunter analizuje i ustala źródła poszukiwania kandydatów o określonym profilu, co ma kluczowe znaczenie dla przebiegu dalszego procesu. Firmy korzystają z usług ADP między innymi właśnie dlatego, że znają one wiele skutecznych narzędzi docierania do kandydatów i mają specjalistów wyszkolonych w profesjonalnym i aktywnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, czego często nie zapewniają im wewnętrzne działy HR, mające ograniczone zasoby i wiele innych, bieżących, pilnych działań do realizacji. Faktem jest, że narzędzia rekrutacyjne są zawsze dopasowywane do rodzaju stanowiska, na jakie jest prowadzona rekrutacja (rodzaj i poziom stanowiska w strukturze, branża firmy, kluczowe cele stanowiska), jednak często za najbardziej efektywną metodę pozyskiwania kandydatów uznaje się poszukiwania bezpośrednie, polegające na identyfikacji firm, w jakich mogą pracować osoby o profilu oczekiwanym przez klienta oraz kontakcie z nimi w celu przedstawienia oferty i zaproszenia do udziału w procesie rekrutacji. Head hunterzy, pracujący w ADP są bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia takich poszukiwań, a dodatkowo doskonale znają rynek pracy oraz branże i firmy na nim funkcjonujące. Mają również wiele kontaktów, nawiązanych z kandydatami, którzy uczestniczyli w innych procesach rekrutacyjnych i są zarejestrowani w ich bazach danych, korzystają z poleceń i rekomendacji, są aktywni w działaniach networkingowych (np. na portalach społecznościowych), co daje im znaczną przewagę w skutecznym i szybkim docieraniu do wielu kandydatów niedostępnych przy prowadzeniu rekrutacji za pomocą standardowych ogłoszeń w mediach.

Po zakończeniu etapu poszukiwań, specjaliści ADP przeprowadzają procesy selekcji w celu wyłonienia najlepszych kandydatów spośród rekrutowanych. Do tego celu dobierają stosowne narzędzia selekcji oraz opracowują kryteria oceny kandydatów na dane stanowisko pracy.    Metod selekcji kandydatów jest bardzo wiele, zaczynając od wywiadów, testów i zadań indywidualnych, poprzez próbki pracy, koszyki zadań, case study, zadania grupowe, kończąc na zaawansowanych projektach assessment center. Tutaj ADP mogą pochwalić się wieloma rzetelnymi narzędziami oraz dużym doświadczeniem w prowadzeniu procesów, co także stanowi zaletę i zachęca firmy do zawierania z nimi współpracy.

ADP są źródłem wielu ofert pracy i cennych kontaktów do potencjalnych pracodawców, którzy nie decydują się na samodzielne prowadzenie procesów rekrutacji, lecz zlecają je właśnie head hunterom. Z tego względu warto zbudować sobie docelową grupę ADP i nie tylko nawiązać, ale również utrzymywać z nimi trwałe relacje, aby być na bieżąco z pojawiającymi się wolnymi wakatami na rynku pracy. Duże znaczenie mają tutaj właśnie stałe kontakty z przedstawicielami ADP, dzięki którym jesteśmy w stanie „zapisać się” w pamięci head hunterów, utrwalić swój wizerunek i opinię na temat posiadanych kompetencji. Wielokrotnie kandydaci poszukujący pracy ograniczają się do wysyłania swojej aplikacji na ogłoszenie zamieszczone w mediach przez ADP. Jest to działanie znaczniej mniej efektywne niż stała współpraca z wybranymi ADP, pozwalająca na bliższe poznanie się z head hunterem, przedstawienie mu swojej osoby pod kątem motywacji, kwalifikacji  i dotychczasowych doświadczeń zawodowych, popartych osiągnięciami. Te działania powodują, że nie pozostajemy jednym z wielu kandydatów odpowiadających na ofertę, ale zyskujemy przewagę w postaci zbudowanej w oczach head huntera marki naszej osoby.  Dzięki  takiemu  „zakotwiczeniu się” w jego pamięci możemy liczyć na to, że będziemy na liście potencjalnych kandydatów godnych polecenia i włączanych w procesy rekrutacji, zarówno te publikowane w mediach, jak i utajnione, prowadzone za pomocą poszukiwań bezpośrednich.

Jeśli zaprezentujemy się i pozwolimy poznać jako dobrzy kandydaci na dane stanowisko pracy, jasno przedstawimy swoje plany zawodowe i oczekiwania wobec przyszłego pracodawcy oraz będziemy dbać o systematyczne kontakty z ADP, wówczas otwieramy sobie szansę również na to, że zostaniemy zarekomendowani potencjalnemu pracodawcy. Najlepszym sposobem na nawiązanie tak owocnych kontaktów z ADP wydaje się, po pierwsze, dokonanie przeglądu ADP na rynku i wybranie tych, które najczęściej prowadzą procesy rekrutacyjne na stanowiska, jakie nas interesują. W tym celu możemy przejrzeć strony internetowe ADP, poczytać opinie i listy referencyjne klientów oraz zadzwonić i zebrać informacje bezpośrednio od specjalistów ADP. Następnie warto wybrać sobie konkretnych head hunterów, którzy zajmują się realizacją interesujących nas projektów i przeprowadzić z nimi niezobowiązującą rozmowę na temat oczekiwań odnośnie poszukiwanej przez nas pracy, zaproponować spotkanie służące bliższemu przedstawieniu naszych kompetencji oraz zapoznać się z aktualnie prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi i oczywiście przesłać swoją aplikację do bazy danych prowadzonych przez ADP. Warto też ustalić częstotliwość kontaktów z head hunterem, jakie możemy utrzymywać, aby z jednej strony być na bieżąco z realizowanymi przez ADP projektami i „utrwalać się” w pamięci head huntera, jako aktywnie działający na rynku kandydat, a z drugiej strony nie przesadzić i nie sprawić wrażenia natrętnej osoby.

Niezwykle obszernym źródłem kontaktów do head hunterów są portale społecznościowe, takie jak GoldenLine, LinkedIn i Profeo, na których możemy znaleźć zarówno ADP funkcjonujące na rynku, jak i poszczególnych head hunterów, którzy niejednokrotnie zamieszczają na swoim profilu informacje o specjalizacji dotyczącej realizowanych projektów oraz bieżących procesach. Za pomocą portali społecznościowych head hunterzy nieustannie poszukują kandydatów, którzy mogliby odpowiadać profilom prowadzonych projektów rekrutacyjnych, warto więc mieć tam i swój ciekawy profil zawodowy, aby dać możliwość skontaktowania się i dotarcia do nas „łowcom głów” z ofertami pracy. Warto również samemu podjąć aktywny przegląd profili head hunterów i skontaktować się wybranymi oraz zaprosić ich do swoich kontaktów. Można też zapisać się do grup, do których należą head hunterzy, aby nawiązać z nimi pół-formalne kontakty. Takie działania budują networkingową sieć powiązań, dzięki której zwiększamy swoje okazje do poszerzenia grona znajomych, którzy mogą nas połączyć z potencjalnym pracodawcą, nie tylko drogą formalnie prowadzonych procesów rekrutacyjnych, ale także drogą koleżeńskich poleceń i referencji, które wielokrotnie otwierają drzwi do zaproszenia na rozmowy rekrutacyjne i tym samym zwiększają szansę na zatrudnienie.

Dynamiczny rynek pracy, ciągła zmienność sytuacji rynkowej wymaga od nas elastyczności, dopasowania i otwartości na nowe trendy oraz sposoby rekrutacji. Rosnąca konkurencja innych kandydatów i spadek ofert pracy zmuszają nas do coraz bardziej aktywnego poszukiwania pracy i budowania swojego wizerunku jako cennego kandydata, nieustannie rozwijającego swoje kompetencje i oferującego wartość dodaną dla potencjalnego pracodawcy w postaci kwalifikacji, wiedzy, umiejętności stanowiących dodatkowy atut na tle innych kandydatów. Taka proaktywna postawa może nam pomóc w znalezieniu atrakcyjnego miejsca pracy i w tym kontekście zaangażowanie się w stałą współpracę z ADP wydaje się być jedną z ciekawych dróg na dotarcie do pracodawców, stwarzając tym samym nowe perspektywy na kształtowanie dalszej ścieżki naszej kariery.

Tagi: ,