Assessment Centre

Assessment Centre – Menedżer pod lupą

Skuteczne zarządzanie jest wypadkową wielu czynników, przy czym najistotniejsze leżą w obrębie umiejętności i predyspozycji samego menedżera. Dlatego starając się o stanowisko leadera, bądź przygotowany na kompleksową weryfikację Twoich kompetencji podczas Assessment Centre.

Czym jest Assessment Centre?

Assessment Centre jest metodą selekcji przyszłych pracowników, która polega na poddawaniu kandydatów szeregowi prób, testów i symulacji. Mają one uwidocznić predyspozycje i kompetencje kandydatów podczas praktycznych działań. Sytuacje, które są planowane po wnikliwej analizie potrzeb firmy, przypominają działania, które na co dzień wykonuje osoba na obsadzanym stanowisku. Podczas Assessment Centre eksperci mogą zweryfikować Twoją wiedzę branżową, jednak największy nacisk kładą na cechy osobowościowe i przywódcze, których odzwierciedlenie trudno zaprezentować nawet w profesjonalnym CV czy też profesjonalnym Liście Motywacyjnym.

Assessment Center zostaniesz poddany wraz z grupą 6 – 8 osób. Ćwiczenia, które trwają od kilku godzin do nawet dwóch dni, obserwują niezależni Asesorzy, zatrudnieni przez firmę. Kilku ekspertów – psychologów oraz specjalistów z danej branży – przyjrzy się wnikliwie staraniom Twoim i pozostałych kandydatów, po czym cały zespół przedstawi swoje niezależne opinie, zanalizuje cechy poszczególnych badanych i stworzy raporty na ich temat. Oceny końcowe otrzymują zarówno pracodawcy, jak i kandydaci. Firma, która zleca badanie, może zgodnie z sugestiami asesorów wybrać najlepszego pracownika, zaś Ty i pozostali członkowie grupy dostaniecie informację zwrotną na temat swoich słabych i silnych stron.

Dlaczego Assessment Centre?

Assesment Centre jest metodą stosunkowo drogą, ale bardzo skuteczną. Badania tego rodzaju dają najbardziej obiektywne wyniki spośród metod stosowanych do selekcji kandydatów. Pracodawcy coraz częściej wybierają ten rodzaj selekcji, ponieważ dzięki niemu uzyskują wiele informacji na temat przyszłych pracowników i mogą w sposób przemyślany i trafny planować swoje działania. Nowo przyjęci pracownicy są dobrze dobrani do stanowisk, dzięki czemu, zadowoleni ze swojej pracy, na długo wiążą się z firmami.

Składniki Assessment Centre

„In-basket” – kosz zadań
Na tym etapie otrzymasz plik papierów, w którym znajdują się zarówno dokumenty istotne z perspektywy firmy, jak i zupełnie nieważne. Twoim Zadaniem jest analiza i usystematyzowanie dokumentów oraz zaplanowanie działań z nimi związanych.
„Case studies” – analiza przypadków
Otrzymasz informacje dotyczące hipotetycznej sytuacji w firmie. Na podstawie przykładowych zestawień sprzedaży, raportów finansowych, analiz rynku i działań konkurencji, samodzielnie lub w zespole będziesz musiał ustalić perspektywy rozwoju i zagrożenia dla firmy. Eksperci mogą oczekiwać od Ciebie także stworzenia strategii działań w oparciu o wcześniejsze rozważania.
Dyskusje i zadania zespołowe
Wraz z innymi uczestnikami będziesz miał za zadanie poszukać rozwiązania jakiegoś problemu. Z reguły badani otrzymują jedynie ogólne instrukcje. Twoją rolą będzie aktywne poszukiwanie sposobu na rozstrzygnięcie sytuacji (jeden ze standardowych testów – „Wybór ekwipunku na bezludną wyspę”).
Odgrywanie ról
Weźmiesz udział w symulacji polegającej na postawieniu Cię w sytuacji problemowej, w której może się znaleźć w rzeczywistości na nowym stanowisku (np. rozmowa z niesubordynowanym podwładnym lub „trudnym” klientem).
Prezentacja
Twoim zadaniem będzie stworzenie prezentacji dla danej grupy odbiorców na bazie uzyskanych informacji.

Co chcą sprawdzić pracodawcy?

Podczas Assessment Centre kandydaci zostaniesz oceniony w sposób kompleksowy. Różnorodne zadania zmuszają do spontanicznych działań, dzięki którym selekcjonerzy mają okazję obserwować Twoje naturalne zachowania. Cechy, które są badane, można podzielić na kilka grup.

Cechy przywódcze

 • potrzeba dominacji,
 • umiejętności coachingowe,
 • odpowiedzialność za innych,
 • myślenie strategiczne,
 • całościowe postrzeganie sytuacji,
 • umiejętność ustalania priorytetów,
 • sprawność w podejmowaniu decyzji,
 • zdolności organizacyjne;

Zdolności interpersonalne

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • otwartość na pozostałe osoby,
 • wrażliwość interpersonalna,
 • zdolności przekonywania,
 • umiejętność prezentacji własnych dokonań,
 • asertywność;

Cechy związane z warsztatem pracy

 • działania w warunkach stresu,
 • szybkość podejmowania decyzji,
 • odpowiedzialność i obowiązkowość,
 • umiejętność organizacji własnej pracy i zarządzania czasem,
 • tempo i wydajność pracy,
 • konsekwencja w dążeniu do osiągania celów,
 • spostrzegawczość,
 • umiejętność selekcjonowania informacji,
 • umiejętność ustnego i pisemnego formułowania myśli;

Emocjonalne podejście do pracy

 • entuzjazm,
 • inicjatywa,
 • zaangażowanie;

Twórcze i aktywne rozwiązywanie problemów

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność, zdolność znajdowania niestandardowych rozwiązań,
 • giętkość w myśleniu;

Kwestie merytoryczne

 • specjalistyczna wiedza i umiejętność jej zastosowania,
 • doświadczenie zawodowe,
 • orientacja biznes

Czego boją się kandydaci?

Wielu kandydatów zaproszonych na Assessment Centre nie wie, na czym polega ta metoda. W związku z tym rodzi się strach przed nieznanym. Ci, którzy słyszeli o tego typu rekrutacji, boją się koncentracji uwagi na swojej osobie, zaskoczenia zadaniami wymagającymi natychmiastowej reakcji. Obawa przed „wpadkami” i krytyką jest naturalna, czego świadomość mają oczywiście rekruterzy. Odporność na stres jest jednym z ocenianych kryteriów, nie można jej więc wyeliminować.

Monika Szymanek
Zespół ArchitekciKariery.pl

Tagi: