Napędzaj karierę

Napędzaj karierę codziennie

Sposób, w jaki pracujemy dzisiaj jako menedżerowie, ma nieunikniony wpływ na jakość i charakter naszych działań na kolejnych stanowiskach. Przy podejmowaniu codziennych decyzji w zakresie zarządzania zespołem czy organizacji indywidualnych zadań, wyrabiamy w sobie nawyki, które zaprocentują w przyszłości.

Nawet jeśli nie zawsze sobie to uświadamiamy, w codziennej aktywności przynajmniej kilkanaście razy wykorzystujemy umiejętności miękkie zarówno w obszarze indywidualnym, jak również interpersonalnym, rozwijając je w określony sposób. Każde oddelegowanie zadania, ustalenie kolejności działania w danym dniu czy tygodniu, rozmowa z członkami zespołu – wszystko to okazje do tego, żeby ćwiczyć swoje umiejętności psychospołeczne. A wiele z nich należy do tzw. kompetencji progowych, czyli takich, bez których nie sposób obejmować stanowiska menedżerskie.

Spencer Johnson, autor książki „Szczyty i doliny”, słusznie zwraca uwagę na to, że wszystkie nasze działania, zarówno w okresie prosperity, jak i w trudniejszych czasach, decydują o tym, jak długo zdołamy utrzymać się na szczycie, a jak długo przyjdzie nam spędzić w dolinie.

Kiedy jesteśmy na szczycie…

… łatwo możemy ulec przekonaniu, że dobra passa się utrzyma. Sprzyjające czynniki zewnętrzne, jak choćby słabsza konkurencja czy wzrost popytu na produkty lub usługi, za których sprzedaż odpowiadamy, mogą spowodować, że ulegniemy złudzeniu patetycznemu, czyli zaczniemy przeceniać wpływ obiektywnych wydarzeń na nasze samopoczucie i pozycję. Tym samym nasza uwaga coraz bardziej skierowana będzie na zewnątrz, a to zwiększa ryzyko, że mniej będziemy dbać o czynniki wewnętrzne, mające przecież znaczny wpływ na nasze rezultaty.

Innymi słowy, na szczycie łatwo osiągnąć punkt, w którym pole widzenia zawęża się nam do celów, przez co zaczynamy zaniedbywać to, co do nich prowadzi – samorozwój. Aby osiągnąć szczyt, musimy nie tylko dobrze znać swoje otoczenie, ale przede wszystkim swoje własne możliwości i ograniczenia. Jeśli przestaniemy zauważać, które kompetencje miękkie są kluczowe w danym czasie i nad którymi powinniśmy popracować szczególnie, będą się one kształtować w nas mimo naszej woli, w codziennych sytuacjach, nie tylko zawodowych. Dlatego też warto wyrobić w sobie nawyk ciągłego poznawania i doskonalenia siebie.

Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę, że kształtowanie zdolności psychospołecznych to proces, którym kierujemy i zarządzamy. Znając swój cel zawodowy i aktualne predyspozycje, możemy skuteczniej nadawać odpowiednie kierunki poszczególnym zmianom. Samych zmian nie unikniemy, jeśli chcemy utrzymać się na szczycie – wymaga tego zarówno wciąż zmieniający się rynek, konkurencyjność, jak i fakt, że menedżer, który nie jest zorientowany na samodoskonalenie, bardzo szybko przestanie radzić sobie z nowymi wyzwaniami.

Dla przykładu, wielu menedżerów unika intuicyjnego podejmowania decyzji w codziennym działaniu, tymczasem, jak zauważa Jerzy Baruk w pracy „Empiryczne aspekty zarządzania działalnością innowacyjną”, do tworzenia udanych innowacji niezbędna jest symbioza improwizacji z dyscypliną i przestrzeganiem określonych procedur, mieszanka ducha artysty sprzyjającego kreatywności z dyscypliną ułatwiającą rynkowe wykorzystanie innowacji. Przytacza on również badania prowadzone na rynku niemieckim, według których do wprowadzenia na rynek produkt lub usługę, potrzeba przeciętnie dziewięć koncepcji określonego rozwiązania. Do stworzenia jednej koncepcji przedsiębiorstwo potrzebuje natomiast 77 pomysłów. Wskazuje to na dużą istotność czynnika osobowościowego w procesie tworzenia, szczególnie takich cech jak kreatywność i zorientowanie na doskonałość.

W drodze…

Aby tę doskonałość osiągnąć, trzeba kształtować swoją osobowość nieustannie i wprowadzać dobre nawyki każdego dnia. Proces, w którym kształtujemy nasze zdolności psychospołeczne, złożony jest z czterech poziomów:

 • poznania istoty danej umiejętności,
 • poznania technik, dzięki którym daną zdolność możemy osiągnąć,
 • kontrola,
 • modyfikacja poszczególnych technik.

Dwa pierwsze poziomy opierają się na wiedzy teoretycznej zaczerpniętej z literatury lub od innych osób, np. doradców, psychologów, trenerów. Dwa pozostałe możliwe są do osiągnięcia jedynie w drodze doświadczeń. Beata Kapcewicz, dyrektor zarządzający serwisu ArchitekciKariery.pl, podkreśla, że ludzie sukcesu nieustannie szukają inspiracji. Jak „ostrzą piłę”?

 • Nieustannie szukają wiedzy,
 • Robią rzeczy, które wciągają ich emocjonalnie, dają satysfakcję i możliwość rozwoju.
 • Dbają o dobre relacje.
 • Zachowują równowagę.
 • Wyciągają wnioski.
 • Regularnie spotykają się z coachem/ doradcą/sparing partnerem, który nie jest osobą przypadkową.
 • Są aktywni fizycznie, ćwiczą codziennie (jogę, biegi, taniec, sport – cokolwiek). To pozwala im zachować równowagę między ciałem i umysłem oraz daje dobrą energię na cały dzień.
 • Robią notatki, spisują różne myśli, które przychodzą do głowy. A potem czytają je i analizują.
 • Podejmują decyzje szybko. W myśl zasady, że jeśli na 10 decyzji 5 nie zdążą podjąć, to jest to pięć błędnych decyzji.
 • Wierzą, że sukces nie pochodzi ze szczęścia i przypadku, z produktywności, z bycia we właściwym czasie i we właściwym miejscu, czekania na okazję, z władzy czy znajomości. Sukces nie jest wydarzeniem, więc trzeba go zaplanować. Sukces to proces, podróż – nie punkt przeznaczenia.
 • Nie inwestują czasu w rzeczy, które oddalają ich od celu – koncentrują się na planach i marzeniach.
 • Są wdzięczni za to, co mają i na tym budują. Doceniają ludzi, z którymi się spotykają, bo wiedzą, że od każdego mogą się czegoś nauczyć.

Nie musisz jednak przeznaczać wielu godzin po wyjściu z biura na każdą z tych aktywności. Co prawda nie będziesz uprawiał sportu czy spotykał się z doradcą w czasie pracy, jednak wiele z tych czynności z powodzeniem możesz robić codziennie. Metoda ta, nazywana on the – job training, wyrobi w Tobie nawyk systematyczności, tym samym przyczyni się do tego, że rezultaty dostrzeżesz znacznie szybciej.

I tak, zanim zaczniesz odpisywać na maile i zajmować się sprawami terminowymi, znajdź codziennie określoną długość czasu na lekturę, np. wybranych portali i blogów. Rób notatki i umieść je w widocznym miejscu w swoim biurze. Zadbaj też o relacje ze współpracownikami – w codziennych kontaktach skupiaj się na wysłuchaniu rozmówcy, analizowaniu jego problemu czy pomysłów i dostrzeganiu wartości w różnorodności. Negocjuj zgodnie z zasadą wygrana – wygrana, gdzie każda ze stron osiąga konkretną korzyść. Okazuj szacunek partnerom biznesowym, pracownikom, klientom – tym samym zbudujesz autorytet i będziesz postrzegany jako osoba, z którą warto współpracować.

Dzięki trenowaniu swoich umiejętności psychospołecznych, ich kontroli i zmianom, krok po kroku budujesz swoją osobistą markę i zwiększasz efektywność działań, a w konsekwencji zwiększasz swoją wartość na rynku pracy i szanse na to, że nie tylko utrzymasz się na szczycie, ale będziesz zdobywał coraz wyższe.

Klaudyna Mortka
Zespół ArchitekciKariery.pl

Tagi: