Umiejętności interpersonalne

Jak pracodawca czyta informacje o umiejętnościach interpersonalnych

W dokumentach aplikacyjnych bardzo często obok posiadanych kompetencji i doświadczeń zawodowych umieszczamy także tzw. kompetencje miękkie. Są to cechy osobowości, które predysponują nas do wykonywania pewnego zawodu czy zajmowania danego stanowiska. Informacje te indywidualizują nadesłaną aplikację i pozwalają pracodawcy stworzyć sobie obraz nie tylko tego, jakie kompetencje dana osoba wniesie do firmy, ale także jakim będzie współpracownikiem i członkiem zespołu.

Ponieważ w większości stanowisk wpisana jest współpraca z innymi, bardzo często i ta kompetencja pojawia się w CV. Czy forma, w jakiej ta informacja pojawia się w CV, mówi coś pracodawcy?

Bardzo często jest to krótkie stwierdzenie, np.:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Doskonały kontakt z innymi
 • Umiejętność współpracy z innymi
 • Zdolności do pracy w grupie

Kandydaci, chcąc zaprezentować się jako osoby, które doskonale odnajdują się w pracy w zespole, często stosują takie właśnie ogólniki. Należy pamiętać, że umiejętność współpracy z grupą jest bardzo szeroką kompetencją, obejmującą szereg innych zdolności m.in.: negocjacyjnych, aktywnego słuchania czy asertywności. To, które z tych kompetencji są ważne, zależy także od tego, jaką pozycję w danym zespole ma zajmować kandydat. Pewne z tych kompetencji są uniwersalne (np.: umiejętność aktywnego słuchania,) jednak nieco odmiennych kompetencji pracodawca będzie oczekiwał od menedżera zespołu sprzedażowego, a innych od jego podwładnego.

Różnice wynikać będą także ze specyfiki pracy. U menedżera sprzedaży ważna jest umiejętność motywowania handlowców do stałej poprawy wyników sprzedaży. W przypadku kierownika produkcji istotna może być umiejętność utrzymania stabilnego zespołu specjalistów. Zarówno w jednym, jak i w drugim wypadku obie te kompetencje są ważne, jednak konstruując profesjonalne CV, nie wypisujemy wszystkich swoich zalet. Sztuką jest zwrócić uwagę rekrutera na te, które na danym stanowisku są najistotniejsze.

 • Znajomość specyfiki pracy w międzynarodowym środowisku
 • Umiejętność skutecznego motywowania zespołów sprzedażowych
 • Nastawienie na szukanie wspólnych rozwiązań
 • Umiejętność delegowania zadań

Zastanów się zatem, które z umiejętności w pracy w zespole są Twoją mocną stroną. Następnie przeanalizuj stanowisko, na które aplikujesz i zidentyfikuj te cechy, które mogą okazać się kluczowe w wykonywaniu obowiązków. Z pewnością pomoże Ci w tym dokładna analiza zarówno ogłoszenia, jak i profilu firmy. Załóżmy, że dana firma zmaga się z ciągłą rotacją pracowników. Jeśli możesz pochwalić się sukcesami w utrzymywaniu stabilnego zespołu – napisz o tym. I tu dochodzimy do drugiej ważnej kwestii. Jeśli określiłeś już swoje kluczowe kompetencje – poprzyj je przykładami. Część informacji możesz umieścić w CV, jednak warto rozwinąć zasygnalizowane tam kompetencje w liście motywacyjnym.

 • Sprawdzam się także jako negocjator. Dzięki tej umiejętności potrafiłem rozwiązać problem roszczeń placowych podległego zespołu wypracowując dogodne warunki dla obu stron i zachowując stabilność zatrudnienia.
 • Doskonale odnajduję się w środowisku międzynarodowym dzięki kilkuletniej pracy w europejskich oddziałach firmy.
 • Potrafię skutecznie motywować podległy zespół, dzięki czemu udało mi się utrzymywać w ciągu ostatnich 8 miesięcy realizacje planów sprzedażowych na poziomie 150%.

Nie traktuj kompetencji miękkich jako ozdobnika do dokumentów aplikacyjnych. Umieszczenie listy takich umiejętności ogólnikowych i niepopartych przykładami nie niesie ze sobą żadnej wartościowej informacji o kandydacie. Nie wyróżnia Cię to przede wszystkim spośród innych osób, których CV wygląda niemal identycznie. Znacznie natomiast zwiększysz swoją skuteczność, jeśli wymienisz jedynie dwie lub trzy cechy, ale te, które trafią w oczekiwania rekrutera, a Twoje doświadczenia przekonają go o tym, że rzeczywiście posiadasz dokładnie te kompetencje, których on oczekuje.

Ewelina Stala
Zespół Architekci Kariery

Tagi: