Strategia menedżera na rynku pracy

Strategia menedżera na rynku pracy

Niewątpliwie czasy, kiedy pracownik był związany z jednym pracodawcą przez całe życie zawodowe lub przez jego większość minęły bezpowrotnie. Dzisiejszy rynek, tak jak całe otoczenie gospodarcze, charakteryzuje się wysoką dynamiką, co nie pozostaje bez wpływu na karierę menedżera.

Wiele osób kilka lub kilkanaście razy w życiu będzie stawało przed koniecznością zmiany miejsca pracy. Nawet, jeżeli sytuacja zawodowa wydaje się być w danej chwili stabilna trudno przewidzieć, jak długo będzie to trwało. Dlatego warto zawsze pozostawać w kontakcie z rynkiem pracy i śledzić trendy i zmiany na nim zachodzące. Wydaje się, że sentencja, iż: „jedyną stałą rzeczą w naszym życiu jest zmiana” jest stwierdzeniem jak najbardziej adekwatnym również w odniesieniu do rynku pracy. Jeżeli już znajdziemy się w sytuacji, kiedy zmiana pracodawcy staje się koniecznością, warto się przygotować do poszukiwania pracy.

Określanie celu

Najbardziej istotnym elementem tego procesu jest plan działania, swoistego rodzaju strategia, która określi, jakie działania podejmiemy i dzięki której będziemy mogli realizować kolejne kroki przybliżające nas do celu, jakim jest kontynuacja kariery w innym miejscu. To, jaki będzie ona miała kształt, zależy od indywidualnej sytuacji danej osoby. Cel będzie zależeć od wielu czynników: na przykład od tego, czy ciągle jeszcze pracujemy, czy jesteśmy bez pracy, jakie są nasze oczekiwania i motywacja do zmiany, od czasu, jaki możemy poświęcić na poszukiwania. Nie ulega wątpliwości, że cel powinien być realny, czyli możliwy do zrealizowania.

Ocena sytuacji

Realność celu zależy od tego, jaką ofertą dla pracodawców dysponujemy oraz od aktualnej sytuacji na rynku. Dokonanie samooceny swoich kompetencji może okazać się trudne, zwłaszcza, kiedy zastanawiamy się nad zmianą kierunku rozwoju zawodowego lub szansami aplikowania na wyższą pozycję. Warto zastanowić się nad fachową pomocą, w tym zakresie, którą możemy uzyskać poprzez coraz bardziej popularny coaching kariery. Jednak kluczowym elementem jest ocena sytuacji na rynku pracy i stopnia dopasowania naszej oferty do warunków rynkowych i zapotrzebowania. Dokonując takiej analizy warto korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji np. prasy o tematyce gospodarczej, prasy lokalnej, portali branżowych i społecznościowych, rekruterów. Kiedy jesteśmy świadomi tego jak może przyjąć nas rynek pracy, możemy przejść do etapu przygotowania prezentacji i promocji naszej oferty.

Osobista promocja

Nie bez znaczenia jest to, że posługujemy się cały czas terminologią marketingową. Rynek pracy jest rynkiem takim, jak każdy inny, gdzie spotka się sprzedający (pracownik) i kupujący (pracodawca). To, co mamy do zaoferowania jako kandydaci do pracy to nasze kompetencje, czyli wiedza, doświadczenie, umiejętności, ale i postawy (osobowość). Każda oferta wymaga odpowiedniej, skutecznej prezentacji. Zaprezentowanie tej oferty w przekonujący sposób w postaci CV decyduje o tym, czy będziemy mieli szansę przedstawić się na rozmowie kwalifikacyjnej i przekonać do siebie pracodawcę. To, co przekonuje potencjalnych pracodawców, to podobnie jak w typowym procesie sprzedaży – korzyści i efekty naszej dotychczasowej pracy. Dobrze przygotowane dokumenty aplikacyjne są elementem budowania wizerunku kandydata na rynku i mogą również determinować kierunek rozwoju rozmowy rekrutacyjnej. Nie należy zapominać o wizerunku, jaki budujemy w Internecie. Dla kandydatów funkcjonalnym narzędziem do budowania swojej marki na rynku pracy mogą być portale społecznościowe, wykorzystywane do prowadzenia procesów rekrutacyjnych i poznania przez osoby prowadzące rekrutacje nowych kandydatów. Wypowiadając się na forach, grupach dyskusyjnych możemy podkreślić swój wizerunek specjalisty bądź eksperta. Ponadto ciekawy profil może przyciągnąć uwagę head hunter’ów, którzy właśnie na portalach społecznościowych poszukują potencjalnych kandydatów. Publikując jakiekolwiek posty na forach, należy pamiętać, że są to treści publiczne. Nasze posty może przeczytać potencjalny rekruter, więc warto jest, aby nasze wypowiedzi miały charakter merytoryczny i nie naruszały powszechnie przyjętych zasad.

Dotrzeć do ukrytego

Wiele firm zanim opublikuje ogłoszenie, szuka kandydatów drogą nieoficjalną. Cenne dla nich są polecenia, rekomendacje szczególnie, jeżeli chodzi o wysokie pozycje menedżerskie. Docierają do odpowiednich osób innymi kanałami niż ogłoszenie prasowe, czy internetowe i dlatego spora część ofert nie pojawia się w tradycyjnych kanałach informacji. Mówimy wówczas o rynku ukrytym, do którego dostęp mają kandydaci aktywnie działający na tym polu. Jeżeli chcemy mieć dostęp do ofert pracy z rekrutacji ukrytych, rynek pracy powinien dowiedzieć się o nas. Wymaga to jednak zmiany nastawienia do poszukiwania pracy. Ważne jest, aby mieć świadomość, iż jest to proces o charakterze długofalowym, którego skuteczność zależy od otwarcia się na nowoczesne narzędzia personal branding’u i konsekwencji w ich stosowaniu. Jeżeli określimy, jakie firmy są w zakresie naszego zainteresowania, gdzie możemy szukać pracy, jesteśmy już bliżej celu. Pozyskanie informacji na temat firm, które mogą spełnić nasze oczekiwania, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane naszą ofertą, pozwala ukierunkować działania i dokonać mądrego wyboru. Należy pamiętać, że każda decyzja dotycząca naszych wyborów zawodowych ma swoje konsekwencje wpływające zarówno na ścieżkę kariery jak i nasz wizerunek na rynku pracy. Aktywności takie jak: budowa atrakcyjnego profilu na portalach społecznościowych dla profesjonalistów (najlepiej z określonej branży), publikowanie artykułów na portalach branżowych, networking, udział w konferencjach branżowych, bezpośrednie budowanie kontaktów z pracodawcami i head hunter’ami są, jak obserwujemy, skutecznymi metodami dotarcia do potencjalnych ofert pracy. Są też niejednokrotnie powodem, dla którego tak wiele ofert nie pojawia się w kanale rekrutacji jawnych. Zasada jest prosta: im więcej osób wie o możliwości podjęcia współpracy z kandydatami takim jak my, tym większa szansa na to, że to właśnie my otrzymamy w pierwszej kolejności informację o ofercie pracy.

Prywatny networking

Warto zatem zastanowić się, w jaki sposób znajomości, kontakty, które na przestrzeni lat zbudowaliśmy, mogą przybliżyć nas do firm, które są w zakresie naszych zainteresowań. Warto również zastanowić się, jak wygląda nasz wizerunek w branży, Internecie, środowisku, w jakim się poruszamy. Czy dbamy o to ile osób wie, czym się zajmujemy zawodowo, czy wiedzą o tym potencjalni pracodawcy? Podejmując działania zmierzające do przekazania informacji na rynek pracy, budowy bazy kontaktów nie należy kierować się oceną, czy dana osoba jest w stanie zaoferować nam pracę w tej chwili. Mając świadomość, że jest to proces długofalowy, wymagający przejścia prze jego kolejne etapy, warto zastanowić się, czy dany kontakt może być dla nas pomostem łączącym nas z pracodawcą, czy na przykład źródłem informacji o rynku, branży, konkretnej firmie. Wymaga to przemyślanych kroków, konsekwencji w działaniu oraz czasu i pracy. Pamiętając o celu, jaki sobie stawiamy, pamiętajmy, że szukanie pracy to tez praca.

Marzena Kowalczyk
Doradca ds. Kariery portalu ArchitekciKariery.pl

Tagi: