Kompetencje miękkie w liście motywacyjnym

Co z tego wynika? – o kompetencjach miękkich w liście motywacyjnym

Brak dobrego pomysłu lub traktowanie listu motywacyjnego jak opisowej formy CV to błędne, choć najczęściej stosowane przez kandydatów podejścia w pisaniu tego dokumentu. Jak napisać list motywacyjny, który pokaże nasze kluczowe atuty i przekona pracodawcę, że jesteśmy odpowiednimi kandydatami na obsadzenie wakatu właśnie w jego firmie?

List motywacyjny to zmora większości kandydatów przygotowujących swoje dokumenty aplikacyjne. Jedni ściągają gotowe wzory, które można znaleźć w Internecie. Gotowy powtarzalny szablon po drobnych modyfikacjach przesyłają najczęściej w niezmienionej formie do wielu pracodawców i na różne stanowiska. Drudzy list motywacyjny traktują jak opisową formę CV, okraszoną dodatkowo zbiorem zgrabnych określeń dotyczących cech osobowości, które posiada kandydat. Tymczasem ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest skuteczne. Dlaczego?

Powodów jest kilka. Przede wszystkim kandydaci błędnie obierają punkt wyjścia, starając się na siłę dostosować swoją kandydaturę do treści ogłoszenia. A w tych bardzo często pojawiają się te same, ogólne sformułowania. Taka sytuacja powoduje, że kandydat przyzwyczaja się do takich sformułowań, jak: „szukamy ambitnych osób nastawionych na rozwój” czy „dodatkowym atutem będzie umiejętność pracy w grupie, sumienność i odporność na stres”. Traktując takie ogólne sformułowania zamieszczone w ogłoszeniach właśnie jako wspomniany punkt wyjścia, kandydaci w analogiczny sposób tworzą listy motywacyjne i przepisują wymagania z ogłoszenia. Kandydaci mają wówczas poczucie, że świetnie wpisują się w profil poszukiwanego pracownika. Tymczasem mówienie o cechach osobowościowych powinno być poprzedzone ich analizą i znalezieniem swoich atutów. Często to, co wydaje się oczywiste, może być asem w rękawie kandydata.

Inną kwestią jest nieumiejętna selekcja tych cech i brak podejścia przyczynowo – skutkowego. Nie wszystkie cechy kandydata czy sposób, w jaki pracuje, będą oczekiwaną wartością dla każdego pracodawcy. Dlatego przed napisaniem listu motywacyjnego warto zastanowić się, które nasze mocne strony będą realnym atutem na stanowisko, na które aplikujemy. Co więcej, opisując nasze cechy i metody pracy, warto zadać sobie pytanie: co to oznacza dla pracodawcy?, jakie efekty to przyniosło w dotychczasowej pracy? i umieścić te korzyści w dokumencie. Będą one pokazaniem naturalnej konsekwencji tego, co sobą reprezentujemy.

Przyjrzyjmy się przykładom:

[...] Jestem osobą ambitną, dobrze zorganizowaną, która umiejętnie wyznacza priorytety. Charakteryzuje mnie duża odporność na stres i umiejętność pracy na terminach. Ponadto lubię pracę zespołową i dynamiczne tempo pracy. Szybko się uczę i jestem nastawiona na rozwój zawodowy. [...]

[...] W swojej pracy jestem sumienny, dokładny i nastawiony na wynik. Posiadam także umiejętność analitycznego myślenia. Mogę określić siebie również jako osobę aktywną, która lubi pracę z ludźmi oraz jasno określone zadania. [...]

Pierwszy wymieniony fragment listu motywacyjnego dotyczy Specjalisty ds. Obsługi Klienta. Wymienione cechy dosyć dobrze korespondują z kompetencjami miękkimi wymaganymi na tym stanowisku. Podane w taki sposób są jednak tylko pustą deklaracją. Nie idzie za nimi żadna argumentacja dowodząca, że kandydatka rzeczywiście te cechy posiada, przykład ich wykorzystania czy wizja tego, jak osoba chce te cechy wykorzystać w nowej firmie. W drugim przykładzie dotyczącym stanowiska Przedstawiciela Handlowego, oprócz kolejnej „wyliczanki”, mamy również niedostawanie wymienionych cech do specyfiki stanowiska. Dobry handlowiec jest zorientowany na wynik i powinna cechować go aktywna postawa, ale czy cechą kluczową u niego na pewno jest sumienność lub to, że lubi jasno określone zadania? Praca handlowca często wymaga bieżącego dostosowywania działań do dynamiki rynku. Pracodawca może pomyśleć, że osoba lubiąca jasno określone zadania może nie poradzić sobie w tak zmiennej pracy. Nie wystarczy zatem tylko w atrakcyjny sposób opisać swoje cechy, trzeba także uzależnić ich dobór od wymagań stanowiska. Powyższe opisy z pewnością zyskają na atrakcyjności, gdy skupimy się na mniejszej ilości cech, ale tych kluczowych i dokładniej je opiszemy.

[...] Jestem nastawiona na rozwój zawodowy, a ponieważ wiem, że przepisy ulegają ciągłym zmianom, stale się dokształcam uczestnicząc w różnego rodzaju kursach.[...]

[...] Jestem osobą ambitną, dlatego konsekwentnie rozwijam swoją karierę zawodową w obranym kierunku. Wymagania, jakie Państwo stawiają, doskonale wpisują się w moje oczekiwania, gdyż pozwolą mi na wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń, ale również podniesienie posiadanych kwalifikacji. [...]

[...] Terminowo wywiązuję się ze swoich zadań, co wielokrotnie doceniali klienci biura rachunkowego rekomendując nasze usługi innym firmom. [...]

[...] Doskonale odnajduję się w pracy z ludźmi, co pozwala mi nawiązywać owocne kontakty biznesowe. W ciągu 6 miesięcy udało mi się podwoić bazę klientów firmy. [...]

[...] Motywuje mnie praca oparta na wynikach. Zawsze staram się przekraczać wyznaczone cele, co w ostatnim kwartale pozwoliło mi na osiągnięcie 114% założonego planu sprzedaży. [...]

[...] Lubię dynamiczną pracę, w której stale trzeba reagować na potrzeby rynku. Umiejętność analizowania pozwala mi na bieżąco dostosowywać działania do tych zmian.[...]

Papierowy, mało interesujący dokument masz szansę zamienić w ciekawą, bo swoją indywidualną historię. Pamiętaj, że CV daje pracodawcy obraz kompetencji głównie zawodowych i przygotowania zawodowego. List ma pokazywać rekruterowi, jakim będziesz pracownikiem i współpracownikiem. Chce on zatem dowiedzieć się, jak kandydat postrzega siebie i swoje kompetencje. Chce poprzez list poznać Ciebie, a nie kolejnego Kowalskiego. Dając mu tę szansę, dajesz jednoczenie szansę sobie na zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną.

Co należy zapamiętać?

  • Zastanów się, jakie cechy osobowości i predyspozycje zawodowe posiadasz.
  • Sprawdź, czego oczekuje konkretny pracodawca.
  • Wybierz kilka swoich kluczowych cech, które pokrywają się z zapotrzebowaniem firmy.
  • Opisując je, nadaj im kontekst, np.: poprzyj przykładami ich wykorzystania, napisz, jak je zdobyłeś, jak wykorzystasz je w nowej pracy, w jaki sposób pozwalają Ci sprawnie wykonywać zadania.

Tagi: