Badacz rynku - jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej?

Badacz rynku – jak się przygotować do rozmowy rekrutacyjnej?

Złożyłeś aplikację na stanowisko badacza rynku i właśnie zadzwonił do Ciebie rekruter z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną? Powinieneś się teraz dowiedzieć, czego pracodawca może oczekiwać od kandydatów. Wiedząc, czym powinien charakteryzować się pretendent na to stanowisko, o wiele łatwiej będzie Ci się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej.

Kim jest badacz rynku?

Jest to osoba, która zbiera informacje o trendach i zjawiskach na rynku i stara się określić tendencje zmian oraz ewentualne przyczyny zastanych procesów. Dzięki temu ma możliwość dotarcia do informacji o najważniejszych mechanizmach rynkowych, jakimi są podaż, popyt i zachowania konsumenckie.

Jakie kompetencje są zazwyczaj wymagane od badacza rynku?

Podstawą jest wiedza teoretyczna z zakresu projektowania badania, doboru próby, wskaźników i tworzenia raportu. Bardzo pomocne w tym wypadku jest wykształcenie kierunkowe (socjologia, psychologia, marketing), gdyż w trakcie nauki studenci nabywają wiedzę z zakresu wszystkich elementów, które składają się na projekt badawczy. Kandydat powinien posiadać doświadczenie w przeprowadzaniu badań marketingowych lub społecznych, zarówno jeżeli chodzi o przeprowadzanie ankiet, jak i wywiadów.

Bardzo ważną kompetencją jest obsługa programu SPSS, który stanowi nieodzowny element przy analizowaniu wyników badań. Wyższy poziom kompetencji obejmuje również umiejętność zaprojektowania całego badania, łącznie z przewidzeniem ewentualnych problemów, a także stworzeniem narzędzi badawczych. Badacz społeczny powinien potrafić przeprowadzić projekt do samego końca, a więc sporządzić raport końcowy i przedstawić go przed zainteresowanymi. Tak naprawdę, obowiązki badacza są bardzo złożone i dotykają różnych etapów badania, dlatego też jego kompetencje i jakość pracy istotnie rzutują na rezultat całego projektu.

O co może zapytać Cię rekruter?

Jakie informacje sam możesz przekazać, aby zwiększyć swoje szanse?

Doświadczenie w przeprowadzaniu badań

Jeżeli nie jesteś jeszcze doświadczonym badaczem, postaraj się podkreślić zdobyte dotychczas kompetencje. Zastanów się, czy nie przeprowadzałeś ankiet w ramach praktyk studenckich albo nie wspierałeś projektu przeprowadzanego przez firmę, która specjalizuje specjalizującą się w projektach badawczych. Bardzo ważne jest określenie, jaki typ badań przeprowadzałeś: wywiad kwestionariuszowy, CATI, CAPI, wywiad pogłębiony, badanie fokusowe. Każda z tych metod różni się od siebie pod wieloma względami, dlatego też tak ważne jest dla rekrutera, w której z nich zdobyłeś odpowiednie kompetencje.

Doświadczeni badacze zazwyczaj mają za sobą różne projekty, dlatego powinni uwzględniać najważniejsze doświadczenia. Zastanów się, który z tych projektów był dla Ciebie kluczowy, czy wyniki Twoich badań wpłynęły znacząco na sprzedaż jakiegoś produktu albo zmiany w jakiejś firmie. Każde takie doświadczenie będzie Twoim atutem, szczególnie jeśli prowadziłeś badania w firmach o wysokiej pozycji na rynku. Od osoby z dużym stażem wymaga się kompleksowych umiejętności. Podkreślaj swoje kompetencje poprzez informowanie rekrutera o Twojej roli w projektach. Powiedz na rozmowie kwalifikacyjnej o swoich obowiązkach, w szczególności jeżeli należały do nich:

  • Projektowanie badania
  • Dobór metody i próby badawczej
  • Konstruowanie narzędzi badawczych
  • Tworzenie własnej siatki ankieterskiej
  • Moderowanie grupy fokusowej
  • Przeprowadzanie wywiadów pogłębionych
  • Badania ankietowe
  • Tworzenie i opracowywanie bazy w SPSS
  • Tworzenie i przedstawianie raportu końcowego

Umiejętności korzystania z programów komputerowych

W pracy badacza rynku ważną rolę odgrywają programy komputerowe, które usprawniają proces przeprowadzania badania, jak i samej pracy z wynikami. Dlatego tak ważne jest, aby rekruter wiedział, że masz doświadczenie w korzystaniu przede wszystkim z Pakietu MS Office, dzięki czemu bezproblemowo będziesz potrafił tworzyć raporty i prezentacje z wyników końcowych. Ogromnym plusem jest kompetencja w zakresie posługiwania się programem SPSS, który pozwala na opracowanie korelacji, zależności i częstości z badań ilościowych (ankietowych), będąc niezbędnym narzędziem pracy badacza. Jeżeli pracowałeś kiedyś w CATI, możesz pochwalić się również znajomością programu obsługującego (na przykład oprogramowanie NIPO).

Znajomość języków obcych

Znajomość języków obcych bywa w niektórych przypadkach kluczowa, gdyż badacz może przeprowadzać badania biznesowe z osobami obcojęzycznymi. Dlatego odpowiedni poziom komunikatywności nie powinien ograniczać się tylko do swobodnej rozmowy, ale również czytania i pisma. Jeżeli nie brałeś udziału w projekcie badawczym, przy którym wymogiem było posługiwanie się językiem obcym, zastanów się, czy nie miałeś innej okazji, aby wykazać się bardzo dobrą znajomością języka. Może kiedyś pracowałeś zagranicą, opiekowałeś się zagranicznymi studentami, wyjechałeś na wymianę studencką, czytasz fachową literaturę obcojęzyczną, czy też miałeś styczność z obcojęzycznym klientem na innym stanowisku. Nie obawiaj się, że nie jest to doświadczenie stricte związane z badaniami. Ważne, że potrafisz dzięki temu udowodnić swoje kompetencje z zakresu posługiwania się językiem obcym.

Kompetencje miękkie

Dlaczego chcesz zostać ankieterem?. Jeżeli rekruter zada Ci takie pytanie, to masz świetną okazję, aby zareklamować swoje miękkie kompetencje. Co jest kluczowe? Możesz podkreślić to, że jesteś samodzielny i potrafisz efektywnie rozplanować swoją pracę. Masz zdolności analityczne i interpersonalne? Podkreśl to! To tak naprawdę najważniejsze cechy, jakie powinien mieć badacz rynku, gdyż charakter jego pracy wymaga od niego zgłębiania procesów rynkowych i dociekania podstaw działania mechanizmów rynkowych.

Umiejętność wchodzenia w interakcje jest bardzo ważna w tym zawodzie, gdyż to jednostka jest nośnikiem wszystkich potrzebnych badaczowi informacji, na podstawie których jest w stanie budować wnioski.

Rozmowa kwalifikacyjna to dla wielu bardzo stresujący moment, który zaważa na naszej dalszej karierze zawodowej. Dlatego też warto się do niej przygotować. Zanim przekroczysz próg swojego potencjalnego, nowego miejsca pracy, dowiedz się, czym dokładnie zajmuje się dana firma i czego oczekuje od kandydata na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli nie jesteś pewien, że sobie poradzisz, pozwól nam sobie pomóc i przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej tak, abyś był najlepszym kandydatem na to stanowisko.

Nino Checzuaszwili
zespół Architekci Kariery.pl

Tagi: